Sunware is een producent van kunststof opbergoplossingen die zich steeds meer ontwikkelt tot aanbieder van ruimteoplossingen. Consumenten blijven spullen opbergen, maar de behoefte verschuift naar het organiseren van de leefomgeving. Een opgeruimd huis zorgt immers voor rust in huis en in het hoofd.

Deze emotionele lading vormt een uitstekende basis voor proposities en verklaart waarom de leiding van Sunware openstaat voor invloeden van buitenaf. Het bedrijf kan trots zijn op haar eigenwijsheid. Al 40 jaar werkt Sunware no-nonsense aan de ontwikkeling en verkoop van hun assortiment. In 2011 gingen ze zelfs over tot achterwaartse integratie door het starten van een eigen productielocatie, een uitdagende stap die het bedrijf succesvol heeft genomen en haar positie heeft versterkt. Sunware benut bewust een andere kijk op zaken in diverse domeinen zoals financiën, ICT, commercie en indirect ook productie, aangezien ze tot 2011 aan de ‘andere kant van de tafel’ zaten.

De eigenwijsheid en die van anderen spelen een belangrijke rol. Mijn betrokkenheid begon in 2009 via het thema-traject ‘Marktgericht communiceren’ van Syntens (innovatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken). De wens was om Trade Marketing te introduceren als brug tussen Sales en Marketing. Uit gesprekken bleek dat er behoefte was aan hogere productiviteit en vooral synergie. Dit vertaalde ik in category management, waarbij we inzetten op nauwe samenwerking met klanten. Het werd een boeiende verkenning, mede dankzij klantinterviews. Hieruit bleek dat de behoefte gedeeld werd, maar de markt nog niet klaar was voor echte co-creatie. Dit bood een goede basis om rustig te verkennen en projecten aan elkaar te rijgen. Deze projecten waren vooral gericht op Verkoop, zowel met het Nederlandse Verkoopteam als met de Internationale Verkoopleiders.

Ondertussen maakten ook R&D en Marketing slim gebruik van externe wijsheid. Marktkennis en designexpertise werden ingezet om de relaunch van Sigma home mogelijk te maken. Een praktische, kleurrijke productlijn werd een sterk decoratief assortiment met kleurfamilies, bijpassende accessoires en een verhaal, vertaald in aantrekkelijke producten die gezien mogen worden in woonruimten. Voor mij was dit een warm bad, aangezien de ‘show to the world’ samenviel met mijn start als (parttime) Keyaccountmanager. Toen internationale expansie en het vertrek van een accountmanager samenvielen, adviseerde ik om tijdelijk in die rol te acteren. Binnen zes maanden moest een structuur en profielschets helpen om de toekomstige invulling te realiseren. De slotsom was dat Keyaccountmanagement geen fulltime baan is, maar te belastend voor de Commercieel Directeur om erbij te doen. Sindsdien vervul ik die rol parttime, met als bijkomend voordeel dat ik ook op andere trajecten gemakkelijker kan inspringen.

Het internationale verkoopteam kreeg een goede impuls dankzij een mix van eigenwijsheid en die van anderen. Vooral in België vond een turnaround plaats. Een nieuwe Salesmanager bracht eerst externe kracht voor Wallonië in en daarna werden vacatures voor Vlaanderen ingevuld. Parallel daaraan versterkte men het Duitse team. Deze nieuwe setting vroeg om een internationale groeistrategie. De ervaringsuitwisseling versnelde de groei en toonde het potentieel van extra menskracht in Nederland aan. Noem het een virtuoze cirkel.

De toekomst van AI en de strijd voor het vinden en binden van talent zijn legio redenen om eigen wijsheid te blijven versterken met die van anderen. Vooral diepe specialisatie is voor middelgrote ondernemingen beter met externen in te zetten, met als doel deze expertise te internaliseren; op deze manier kan de eigenwijsheid worden versterkt.